Chat Photo

گروه عمران و معماری

21000 members

@civilejra_group

قوانین گروه : این گروه فقط جهت تبادل اطلاعات و دانش مهندسی میباشد لذا از هرگونه بحث غیر مرتبط خوداری فرمایید. توهین و متشنج کردن گروه باعث بلاک و حذف شدن میگردد. اگر شخصی مزاحمت براتون ایجاد کرد به مدیر اطلاع دهید مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران

Similar chats