Chat Photo

Bright stocks 📈

590 members

@Bright_stocks

✅ ریسک از آنجایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.(وارن بافت) . �� در کنار هم تلاش میکنیم تا با رشد و تعمیق دانش بورسی‌مان، این ریسک را کاهش دهیم. . . �� ارتباط با ما: @Peaceful_nature . �� پیج اینستاگرام ما: Instagram.com/bright_stocks .