Chat Photo

πŸ“–A Bíblia e a CiênciaπŸ”

10000 members

@bibliaeciencia

Será que a Bíblia está de acordo com a Ciência? A Ciência prova a veracidade da Bíblia? Veja fatos da Bíblia que comprova a verecidade da Bíblia.

Similar chats