Chat Photo

حامیان کامران بالسینی, خانم زهرا نصیر پور بیله درق

2900 members

@kamranbalesini

این گروه به منظور حمایت از دکتر کامران بالسینی و خانم زهرا نصیرپور تشکیل شده است. ⚘شورای مردمی برای شهری آباد⚘

Similar chats