Chat Photo

Iyyaasuu Post

4800 members

@Iyyaasuupost

Daandiin (Mul'anni) Chaanaalii kanaa [Beekumsa Walii-galaa] yoo ta'u galmi isaa immoo milkaa'ina. Channel kana irraatti Beekumsa Wali-galaatu)] Balballooma. 👉 @iyyaasuupost

Similar chats