Chat Photo

SocVip - Cổng Game - Quốc Tế

3600 members

@SocVipClubgroup

📌 Admin @PhamVanTai95 hỗ trợ 24/7 1. Thu hồi số dư bị mất cắp 2. Hỗ trợ mở khoá 3. Hỗ trợ truy thu chuyển khoản nhầm 4. Hỗ trợ gắn kết Telesafe 5. Hỗ trợ lấy OTP Telesafe 6. Hỗ trợ lỗi nạp thẻ xử lý thẻ khi nạp bị lỗi

Similar chats