Chat Photo

Origin Protocol Vietnam

3300 members

@originprotocolvietnam

Nền tảng mã nguồn mở cho phép tạo ra các marketplace ngang hàng và các ứng dụng thương mại điện tử. 🔎: originprotocol.com 🌏: @originprotocol 📢 @OriginProtocolAnnouncements 📢 Việt Nam: @OriginProtocolVietnamANN 📖 Facebook VN:https://bit.ly/2RsbVbF

Similar chats