Chat Photo

تکنوازی سنتور

6000 members

@Msantoor

" محمود ابویسانی " 🔸لیسانس موسیقی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 🔸فوق لیسانس آهنگسازی از دانشگاه سوره و از شاگردان زنده یاد استاد پرویزمشکاتیان @Mjebham

Similar chats