Chat Photo

سیستان و بلوچستان/ قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی

7400 members

@Sistanbluchestanjehadi

اهداف گروه: ۱_شناسایی پتانسیل‌ها و ظرفیتهای منطقه ۲_ایجاد کارگاه‌های تولیدی و اشتغالزایی ۳_تهیه و ارسال جهیزیه ۴_کمک به نیازمندان و مستمندان ۵_برگزاری نمایشگاه‌ عرضه محصولات تولید شده توسط گروه جهادی بصورت استانی و کشوری ارتباط با مدیر @mostafashami

Similar chats