Chat Photo

•|ـچرٖیـٓکــ♡ـوِلایَـتــ|•

4600 members

@ChirikVelayat

. . . در ایـن هـیاهـۅ↓🔈 که صدابہ‌صدانمی‌رسد!🗣🚫 بیرقی برافراشټہ‌ایم تا آرمانمان گم نشـود{👣} گروهکی‌برای‌مبارزه😎 با پیاده نظام دشمن تشکیل داده ایم به نام {چریک ولایت}✌🏽 شروعمون:)←1396/10/24 به نیٺ حاج قاسِم هٰا:) | @Arabi_er |

Similar chats