Chat Photo

G ♡ISLAAMUMMAAN AMANTII DHUGAATI

58000 members

@dhugaati

kaayyoon garee kanaa Amantaan dhugaa islaamummaa qofa akka tahe Fi Amantii irrati uumaman islaamaatti Akka deebi'an waamicha godhuuf 👇 Isaan kafaran (Guyyaa Qiyaamaa) odoo Muslimoota ta’anii baay’ee hawwu! -Surah Al-Hijr, Ayah 2

Similar chats