Chat Photo

Seenaa jaalalaa™

25000 members

@seenaajaalalaa

Channeli kana keysatti wanti argattan ✦ Gorsa jaalalaa ✦ imiman walaloo ✦ Yaada Jaalalaa ✦ Kalaqa walaloo ✧Sirboottan Jaalalaa ✧Seenaa dhunfaa Bifa Walalootiin ✡️Walaloota ✡️ ✦ Kolfaa fi baacoo fi k.k.f oll ni argattu Yaadaaf 👇 @Kaxari

Similar chats