Chat Photo

فجرشمال

1600 members

@fajreshomal

گر که خواهی گنج یابی بر پیامی بی مثال برگزین گنجینه ی آگاهی "فجر شمال" پروانه انتشار به شماره 75929 www.fajreshomal.ir fajreshomal@gmail.com 09111156801 09117174075 چو انتخاب تو باشد ز راه فهم و کمال بیا که می‌رسدت هر خبر ز "فجر شمال"