Chat Photo

باكلاس باشيم

340000 members

@bakelasbashim

خوش اومدين���� باكلاس باشيم يعني سطح بالا رفتار كنيم�� جهت رزرو تبليغ در كانال باكلاس باشيم وارد لينك زير شويد�� https://telegram.me/joinchat/Ayj5Uj9NM9EDfswSZ3v4qA ساير كانالامون�� @rangekhoda @bakelasbashim_banu @khodabozorgastt