Chat Photo

قوجامان تبریزیم

10000 members

@Qocamantabrizim

قدیمی ترین پیج تبریز از فیس بوک تا تلگرام ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد .کد شامد 1-1-876-61-2-1 می باشد سوزلریزی و عکس لریزی منه گوندرین�� @B_sinOOs اینستاگرام ادمین: Instagram.com/Behzad_ghanouni اینستاگرام قوجامان: Instagram.com/q_tabrizim