Chat Photo

بیشتر از یک نفر...

17000 members

@bishtarazyek

فیلمهای آموزشی و تکنیک های کاربردی فن بیان و سخنوری و سخنرانی برای کسانی که می خواهند در کار و زندگی حرفه ای باشند. 《بیشتر از یک نفر...》 ��www.bishtarazyek.com ��site@Bishtarazyek.com پاسخگوی شما هستیم :) ارتباط با ما�� @bishtarzyek �� 02191090908