Chat Photo

iranian railway family (I.R.F)

8700 members

@irrailway

✔#دانستن حق مردم است. ✔#همه_با_هم فساد را فریاد بزنیم. ��️اگر می خواهید پشت پرده تخلفات را بدانید و از فساد در راه‌آهن مطلع شوید، تخلفات #ژن‌های_خوب، دوشغله‌ها و فساد مسئولین را بدانید، با ما باشید. اَین عَمار؟ ارتباط با ما: @IRI_railway @irrail0way

Similar chats