Chat Photo

در سایه سار عشق

110 members

@dar_saye_sare_eshgh

جمعی دوستانه جهت یاری آبرومندان

ذبح قربانی در4مقطع زمانی(حدودا)
۲۸صفر-شهادت پیامبر،امام حسن،امام رضا ع
۳جمادی ثانی-شهادت حضرت زهرا س
۲۱رمضان-شهادت حضرت علی ع
۱۰ذیحجه-عیدقربان
*اضافه واریزهادرمرحله بعدخرج میشود*

ارتباط با ما از طریق
@aahmadij

Similar chats