Chat Photo

دیده بانی خبر یزد

16000 members

@yazdraport

کانال دیده بانی خبر استان یزد خبر، نظر، نقد و مدیا اخباروتصاویر و مطالب را برای انتشار بفرستید @yazdclick زیرمجموعه سایت یزدی نیوز بامجوز وزارت ارشاد برای تبلیغات به کانال زیر بروید @yazdraport_adv شامد: 1-1-1367-61-0-10

Similar chats