Chat Photo

"شهید تنها"

25 members

@mazhabiiiiii

#پروردگارا...
.
#رفتن در دست توست،
من نمیدانم چه موقع خواهم رفت.
.
ولی میدانم که از تو باید #بخواهم
مرا در رکاب #امام_زمان(عج) قرار دهی.
.
و آنقدر با #دشمنان قسم خورده‌ات بجنگم
تا به فیض #شهادت برسم.

@mazhabiiiiii


ارتباط با ادمین:

Similar chats