Chat Photo

علم زندگی 🕉 دیپاک چوپرا 🕉

5600 members

@elmezendegi

مقالات دکتر دیپاک چوپرا در مبحث آیورودا، یوگا، مراقبه و مطالب آموزنده در کسب سلامتی و تعادل جسم و روح و روان، افزایش و بسط آگاهی از طریق عرفان، روانشناسی و مثبت اندیشی و...

Similar chats