Chat Photo

شیمی فلسفی فانتزی

16000 members

@PersianChemist

دانشگاههای جهان کتابهای درسی بسیاری دارند اما جای کتاب شیمی از دیدگاهی فلسفی و با نگرشی فانتزی همچنان خالیست. ✍ م. انتشاری Admin: @M_Enteshari ادمین تبادلات �� @admiintab شیمی فلسفی فانتزی تنها یک کانال نیست، بلکه بزرگترین بانک کتاب شیمی کشور است.

Similar chats