Chat Photo

فقط اخبارومنابع آموزشی خدماتی خدمتگزاران

480 members

@akhbarkhadamati

اولین و قدیمی ترین سوپر گروه فقط اخبار و منابع خدماتی ؛

تاریخ تاسیس ۲۲ تیرماه ۱۳۹۴

با بیش از ۵۰۰۰ منبع پاور پوینت کارگاهی
https://t.me/akhbarkhadamati

لطفا به زمانبندی واساسنامه دقت بفرمایید کپی کلیه منابع واطلاعیه ها آزاده

Similar chats