Chat Photo

پایگاه خبری مفدا

34000 members

@mefda

"باشگاه خبری مفدا " وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی Www.mefda.ir ارتباطات:🔻 @mefda2 شماره تماس: ۰۲۱۸۱۴۵۵۴۵۶ ۰۲۱۸۱۴۵۵۷۲۷ ۰۲۱۸۱۴۵۵۵۴۹ برای همکاری با ما بر اساس نام دانشگاه به لینک زیر مراجعه نمایید: http://www.mefda.ir/news/10295/

Similar chats